• Moha a Facebookon
  • twitter
  • Rovat rss


Újabb hallgatói fórum - Percről percre

A Hallgatói Hálózat egy hete, február 15-én megtartott tüntetésén és az azt követő első magyarországi egyetemfoglaláson a résztvevők a keretszámok emelése, a hallgatói szerződések eltörlése és a tandíj mellé rendelt átfogó szociális ösztöndíj rendszer mellett álltak ki. A kormány nem cselekedett, ezért ma délután 5-kor az ELTE BTK udvarán gyülekeznek a diákok, de még nem tudják hová vonulnak át. Mi tudósítunk. •

felsőoktatási törvény / Hallgatói Hálózat

2012.02.22.

írta/forrás
mohaonline.hu

Az este 8 órás rendes kapuzárás előtt 5 perccel a dékán, stábja és a biztonsági szolgálat tekinteteivel kísérve az utolsó egyetemista is elhagyta az épületet. Videóösszefoglalónkat holnap láthatjátok itt, a mohaonline-on. jóéjt.

19:45 - Összegzés

Vége a fórumnak. Az egyik szervező zárószavaiban elmondja, hogy hosszútávon szeretnének létrehozni egy nem korrupt alulról szerveződő nagy sejtet, ami a diákoké. Megtapsolják, aztán elindultak a résztvevők kifelé.

19:37 Ki szervezze a következő fórumot?

A mostani fórum szervezői kérik a résztvevőket, hogy a következő fórumokon ők is hatékonyan szálljanak be a szervezésbe, a jobb munkamegosztás miatt. Delegáltakat kérnek minden sejtből, akik segíteni fognak.

19:32 - A népszavazás esélytelen

Felmerült, hogy legyen népszavazás a felsőoktatási törvény eltörléséről. Ezt az ötletet a többség leszavazta.

19:30 - Amiről határoztak

 1. Hoffmann Rózsát elhívják egy következő fórumra. 2. Szakértői vitát akarnak tartani, ahol az államtitkár asszony és szakértőinek és saját szakértőiknek álláspontjait fogják ütköztetni. 3. Hoffmann Rózsa február 29-én Brüsszelben fog felszólalni, ott szeretnék a HAHA 11 pontját beolvastatni valakivel.

19:23 - Nem maradhatnak

8-ig el kell hagyni az épületet. Ez a dékán válasza.

19:15 - Delegáció a dékánhoz

Dezső Tamás dékán és helyettesei a folyosón várnak. Element hozzájuk egy delegáció, akik időt kérnek: hadd fejezzék be amikor tudják, vagy 8-ig hadd maradjanak.

19:07 - Lejárt a dékán által adott határidő

Az épületet be fogják zárni este nyolckor. Állítólag a biztonsági őrökkel akarják majd kitessékelni a fórum résztvevőit. A többség maradni akar nyolc óra után is. A szervezők közül néhányan inkább befejeznék az egyetemmel való jó viszony megőrzése és a hosszútávú célok elérése érdekében.

18:54 - Gimnazisták beszélnek

A teremben levő gimnazisták elmondják, hogy az érettségire készülők többségét nem érdekli a hallgatói ellenállás. Reménytelennek érzik a harcot a kormány ellen. A fórumon ötleteket várnak, hogyan tudnák felrázni a passzív gimnazistákat, hogy lehetne őket bevonni. Felmerült a jogsegélyszolgálat felállítása.

18:42 - "Meghívjuk Hoffmann Rózsát?"

Megszavazzák az államtitkár asszony meghívását. Létre is jön erre egy munkacsoport. Most határidőt tűznek ki a vita  megvalósítására. A munkacsoport kimegy, hogy kidolgozzanak egy javaslatot az időpontra.

18:26 - Minden érintettel fel kell venni a kapcsolatot

Elfogadják, hogy a HAHA a rektorokkal, HÖK-ökkel, gimnazistákkal, gimnazisták szüleivel felvegye a kapcsolatot.  Február 29-ig megcsinálják az akciót. Most olyan akciók ötleteit várják, amiket február 24-ig meg lehet csinálni - a felsőoktatásba való jelentkezés pénteki határidejéig. Egy javaslat szerint, Hoffmann Rózsát meg kellene hívni egy következő fórumra. Mellette és ellene is vannak felszólalók.

18:16 - Konkrét javaslatokat várnak

Először "reagálni szeretnének a kormány reakciójára". Az első ötlet a rektorokkal való kapcsolatfelvételt szorgalmazza ez ügyben. Most ezt a kérdést vitatják meg.

18:11 - Vastaps az Oktatói Hálózatnak

A héten létrejött Oktatói Hálózat is képviselteti magát. Csákó Mihály - a TáTK tanára - arról beszél, régi jó emlékeket ébreszt benne a teremfoglalás. Szolidaritásáról biztosítja a fórum résztvevőit.

18:06 - A rendőrök itt vannak

Most tudatták a szervezők, hogy információik szerint, a kapuk előtt állítólag már felsorakoztak a rendőrök. Az épületbe elvileg nem jöhetnek be.

18:00 - A sejtek beszélnek

Felszólalnak a különböző HAHA sejtek képviselői. Először az Elte TáTK-s sejt képviselője felolvasta a helyi HÖK-kel ma létrejött közös nyilatkozatukat az együttműködésről. Felszólalt az ELTE-BTK, majd a külföldön lévő hallgatók sejtjének képviselője. A Corvinusos sejt után, a Képzőművészeti Egyetem sejtje mutatkozik be.

17:55 - A Hallgatói Fórum elkezdődött

Felírták a táblára a javasolt napirendet és elkezdődött a fórum. Kóbor Andrea beszél arról, hogy a Hallgatói Hálózat sok egyetemtől kért termet, de mindenhonnan elutasító választ kaptak. Elmondja az eddig elért sikereket - különböző egyetemeken alakult sejtek, és a kormányzat reagálása - a keretszámok módosításával kapcsolatban. A diákok tapsolnak.

17:50 - A dékán elküldte a hallgatókat

Nem engedélyezi, hogy a teremben maradjanak a fórum résztvevői. Arra kérte őket, hogy hagyják el a termet 45 percen belül. A nagy létszámra hivatkozott  - "itt nem lesz west balkán”. Rákérdeztek, hogy ad-e nagyobb termet. Nem ad.

17:42 - Megtelt a terem - a dékán is eljött

A terem megtelt, sokan vannk még kint. Megérkezett az ELTE-BTK dékánja is. Dezső Tamás azt mondja, ő nem engedélyezi a fórumot, ami hamarosan elkezdődik. Először a dékánnal fognak beszélni.

17:37 - Elfoglalták a Főépület egyik termét

A dékán bürokratikus okokra hivatkozva nem engedett át egy termet sem a siákoknak, akik erre bementek a főépület 34-es termébe. Biztonsági őrök megpróbálták rázárni az egyik ajtót a befelé haladókra, erre ők átfutottak a főbejárathoz és bementek ott.

17:21 - Fél 6-ig várnak

Már nagyjából 120 ember van a BTK udvarán, köztük láthatóan feszült egyetemi dolgozók. Azt mondják tíz perc múőlva eldől, mi lesz.

16:57 - Gyülekeznek

Eddig nagyjából 30 diák gyűlt össze az ELTE BTK udvarán, de folyamatosan érkeznek még.

A Bölcészkaron gyülekeznek, az államtitkárságot alkalmatlannak tartják

A múlt szerdai hallgatói fórum további akciókat helyezett kilátásba, ha a kormány nem cselekszik. Hoffmann Rózsa elutasította a keretszámok megemelését, Orbán Viktor pedig - a HaHa közleménye szerint -"cinikusan" több radikalizmust kért a diákoktól. A hálózat ezért mára újabb fórumot hívott össze, ahol a megjelenők döntenek a további akciókról.

A Hálózat ma délutáni közleményében a felvételi határidőhöz hasonlította a keretszámok pótfelvételihez időzített esetleges korrekcióját. Hoffmann Rózsa államtitkár által legutóbb felvetett ötlet a diákszervezet szerint hasraütés szerű döntés, amivel még a felvételizők nyarát is elrontja a kormány. Úgy gondolják, hogy a januári keretszám bejelentéshez hasonlóan most sem rendelkezik háttérinformációkkal és kutatásokkal az államtitkár. "Sajnos a Hoffmann Rózsa vezette tárca nemcsak a felsőoktatási törvénnyel, de annak minden kiegészítő rendeletével, s általában a kommunikációjával bizonyítja, hogy teljesen alkalmatlan feladata ellátására. Nemcsak a megoldási javaslatai rosszak, de már a kérdésfelvetéseik is súlyos dilettantizmusról tanúskodnak. A Hallgatói Hálózat továbbra is az Ftv. visszavonásában, s a keretszámok, a tandíj és a finanszírozás teljes, külső szakértőkkel egyeztetett újragondolásában látja a megoldást. A Hallgatói Hálózat a tárca számára egy kompetens szakértői gárda kinevezését javasolja - írják." Azt mondják, ha egyeztettek és utánanéztek volna, akkor nem ilyen számokat határoznak meg és a felvételizőket eladósító a Diákhitel 2-t sem tartanák megfelelő megoldásnak.

A mai hallgatói fórum gyülekezési helye az ELTE BTK Múzeum körúti kampusza, de még nem tudják hová mennek megtartani a fórumot, mert bár több helyet megkerestek, nem kaptak termet.

A HÖOK az Alkotmánybírósághoz fordul

Kérjen utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságtól az ombudsman a hallgatói szerződéseket szabályozó kormányrendelet ügyében - írta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Szabó Máténak, az alapvető jogok biztosának.

Nagy Dávid, a HÖOK elnöke szerdán elmondta: véleményük szerint az állami ösztöndíjas és részösztöndíjas hallgatókkal kötendő szerződésről szóló kormányrendelet sérti az alaptörvényt. Mint kifejtette, az érintett alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat kormányrendelet és nem törvény állapítja meg.

Emellett, bár az alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében korlátozható, de csak és kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával. A HÖOK-nak az az álláspontja, hogy a kormány által megállapított célokat nem alapvető jogok korlátozásával, hanem gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai eszközökkel lehet és kell megvalósítani. Példaként a bérek rendezését, az egyes szakmák és hivatások pályamodelljeinek megalkotását említette - írta a hvg.hu az MTI alapján.

Az MTA sem elégedett

Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága 2012. február 9-i ülésén megvitatta a magyar felsőoktatás átszervezésének keretében a közgazdászképzést érintő döntéseket. A vita során a bizottság felsőoktatásban oktató tagjai tájékoztatták az ülés résztvevőit a jelenlegi állapotokról és a 95 százalékos keretszámcsökkentés várható következményeiről. Részletek a magyarnarancson.

A kiindulópont: ultimátumot adtak a diákok

Múlt szerdán a felvélteli jelentkezés leadásának eredeti időpontján tüntetést szervezett a Hallgatói Hálózat nevű, részvételen alapuló, azóta egyre több intézményben sejteket alapított szervezet. Célkeresztjükben a keretszámok drasztikus csökkentése, a megemelt tandíjak és röghöz kötés volt. A diákok bementek az ELTE ÁJK egyik előadójába, az ELTE Ehök azonnal kiadott nyilatkoztában elítélte az akciót. Azóta több helyen megalakultak a hálózat sejtjei, a társadalomtudományi karon már közös nyilatkozatot adtak ki a helyi HÖK-kel.

Nézzétek meg videónkat a tüntetésről és az ELTE ÁJK-n tartott fórumról:

Fotó

Harmadik típusú fesztiválnyárPaintballMenni vagy nemFacebookVOLT fesztivál egy pop9 szemévelRomani Deisgn divatbemutató Szépművészeti MúzeumEgy hely nem elégAntwoord a Sound legbetegebb koncertje